Slik søker man om å få lån av penger på dagen

Det er stor konkurranse mellom banker og andre låneformidlere som tilbyr forbrukslån, og for forbrukeres del finnes det i dag et hav av tilbud å velge mellom. Blant aktørene som ønsker å hjelpe med finansiering finner vi aktører som EnterCard, som skaper gode finansieringsløsninger for sine kunder. Uansett hva man ønsker penger til, mangler det ikke på lånetilbud. Før man søker bør man ta høyde for en del faktorer som angår en selv, som alder og økonomisk situasjon.

Ulike banker opererer med ulike aldersgrenser for hvem som får innvilget forbrukslån, og 21 og 23 er de vanligste aldersgrensene. Enkelte utlånere lar en dessuten låne som 20-åring. Man bør også være norsk statsborger, og helst ikke ha løpende betalingsanmerkninger. Eventuelle betalingsanmerkninger man har hatt i fortiden, er imidlertid greit. Når man er klar på at ens egen personlige situasjon forutsetter at man kan få innvilget lån, gjelder det å saumfare markedet for de mest gunstige tilbudene.

Hvordan søke

I vår digitale hverdag skjer den faktiske søkingen gjerne over nettet, men mange banker lar en fremdeles gå fysisk inn i banken eller ringe. Det er viktig å ha personnummer klart, så vel som informasjon om egen økonomiske situasjon. Inntekt og gjeld skal legges fram, selv om bankene henter ut en del av informasjonen selv. På den måten kan de foreta den nøyaktige kredittsjekken de trenger for å avgjøre hvor mye den enkelte får låne.

Informasjonen som hentes ut om den enkelte låner, avgjør altså hvor mye en får låne. Man kan lese om hvilke vilkår ulike tilbydere opererer med, men i praksis er det umulig å si hvor mye en får låne før en faktisk har blitt kredittvurdert av den enkelte bank. Mange velger derfor å sende inn søknader til ulike banker, for å få vite nøyaktig hvilke vilkår de vil tilbys. Forventninger gjenspeiler ikke alltid utfallet. Billigeforbrukslån.no – forbrukslån på dagen har en fin oversikt på banker som tilbyr lån på dagen.

Lån med måte

Som låner er man selv ansvarlig for å tenke gjennom hvor stort lån en klarer å håndtere. Riktignok vil banker neppe innvilge lån til personer som har kommet dårlig ut av en kredittvurdering, men det er viktig å gjøre det man kan for å unngå å havne på en smell. Man skal aldri låne mer enn man har råd til, og det er viktig å tenke over hvor mye man klarer å nedbetale hver måned.

Banken gir ulike nedbetalingsplaner til ulike søkere, og vanlig nedbetalingstid er for eksempel fem år. Det er viktig å forsikre seg om at man kan håndtere renten som inngår i et forbrukslån. Når banken har bestemt hvordan de vil at forbruker skal nedbetale, gjelder det å selv lage seg en plan. Jo fortere lånet er ferdigbetalt, jo bedre. Å være forberedt på at man skal være nødt til å bruke lang tid på nedbetaling, gir gode forutsetninger.

Forhandle fram gode vilkår

Det gjelder å kvitte seg med gjeld så fort som mulig, og derfor kan man like gjerne se til at man har så gode vilkår som mulig. Man kan godt gjennomføre lånesøknader via sammenligningstjenester, for å finne ut om det er mulig å få en bedre rentesats enn den man allerede har. Slike tjenester er uforpliktende og koster ingenting, i tillegg gir det en ganske grei oversikt over markedet på kort tid.

En tilværelse som gjeldfri utgjør et lys i enden av tunnelen for mange, og det å forberede seg på den lange og tunge veien kan godt begynne før man har takket ja til å inngå en låneavtale. Her gjelder det å motivere seg selv på best mulig måte, ved å se for seg hverdagen uten gjeld. Uten gjeld er man langt friere, og det gjelder å ta høyde for nedbetalingen når man setter opp realistiske månedsbudsjett.

Viktige opplysninger

Når man først har planen for nedbetaling på plass, gjelder det å komme i gang med søkingen. For å sammenligne tilbud hos de beste aktørene, kan man med fordel søke hos mange før man eventuelt takker ja til ett tilbud. Foruten personnummer må følgende oppgis: Navn, lånebeløp, e-post, telefonnummer, eventuell medsøker (som det også trengs tilsvarende opplysninger om), sivilstatus, eventuelle barn, arbeidsforhold (fast eller deltidsansatt), boforhold, statsborgerskap, brutto årslønn og bidrag/leieinntekter per måned.

I tillegg må det opplyses om fellesgjeld og boliggjeld, studielån, gjeld til kjøretøy, annen gjeld (f.eks. eksisterende forbrukslån), kredittkort (total kredittgrense og brukt kreditt) samt om lånet skal brukes til refinansiering av gjeld eller ei. Dette er opplysninger banker trenger for å vurdere den enkelte forbruker. Informasjonen de selv henter ut er også svært avgjørende for om man i det hele tatt får låne i nærheten av så mye som man ønsker.

Oppsummering

  • Søk digitalt
  • Oppgi riktige opplysninger
  • Sammenlign tilbud

Å søke om forbrukslån er ukomplisert i seg selv, og det gjelder å sammenligne tilbudene man mottar fra de ulike utlånerne man har søkt hos. For å være best mulig forberedt på nedbetalingen, bør man forsikre seg om at det blir en så overkommelig og lettvint oppgave som mulig, slik at man kommer seg helskinnet ut av det hele. Det hele foregår gjerne digitalt i disse dager, og søking om lån er kvikkere enn noen gang.